Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS ALESNINKŲ K. REZERVAVIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LEDO RITULIO KLUBUI „ŽALGIRIS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO KELMŲ ŠALINIMO ĮRENGINIUI ĮSIGYTI. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINI A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ŽVEJŲ KLUBUI „ELEKTRĖNŲ TRITONAS“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO. A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „VILNIAUS REGIONO KELIAI“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ, VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PAKEITIMO. A. Balnys 2014-09-03
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALISTŲ POREIKIO SUDERINIMO IR PRITARIMO STUDIJŲ APMOKĖJIMUI. V. Komisarenkienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS. R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO DARBO PARTIJAI V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAI J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL STATINIO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIN V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-171 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI KONKURSE V. Komisarenkienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-172 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 4.2, 5, 7, 8 IR 9 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-07-01
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO A. Balnys 2014-07-01