Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL TENISO AIKŠTELĖS RENOVACIJOS IR NAUDOJIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS SAVOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS VIETŲ NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE LIETUVOS LEDO RITULIO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. 16A ELEKTRĖNUOSE NUOMOS V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATA G. Palidauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKA M. Vaičiūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVI A. Dmukauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS „ENERGETIKAS“ 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO V. Palčiauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-126 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASK V. Stanislovaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS P V. Mikalajūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-06-05
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS A. Reklaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RI G. Dapkevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATAS A. Narkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Ščiukaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO G. Dapkevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2014–2015 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO GIMNAZIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATAS G. Dobilaitis 2014-06-05