Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO E. Petkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ TERMINŲ NUSTATYMO 2014 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO A. Vyšniauskas 2014-06-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO UAB „ŽAIBAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VIKTORO VALIUŠIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ. G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-82 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO A. Batavičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ R. V. Sadauskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIR V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2014 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-61 Tarybos sprendimai DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2013 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIR K. Vitkauskas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO R. Suslavičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITAI V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-62 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DARNIOS ENERGETIKOS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO N. Kleinienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Stepankevičiūtė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR STRUKTŪROS SUDERINIMO V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO V. Glamba 2014-05-07
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUDITUOTO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) R. Leckas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUTOMOBILIO NUOMOS KAINOS NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-64 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS-169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEI V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO L. Matkevičienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO R. Leckas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PERDAVIMO G. Ratkevičius 2014-05-07