Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Juknevičius Virginijus 2011-06-07
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2011-06-07
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2012-04-04
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Reklaitienė Alma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio sanatorinė mokykla 2011-06-07
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio sanatorinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-81 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Skučienė Aldona 2012-04-04
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kontrimas Egidijus 2011-06-07
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kontrimas Egidijus 2012-04-04
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2012-04-04
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Janavičienė Vilma 2011-06-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kietaviškių pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stasiūnienė Dangutė 2012-04-04
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Adomėnienė Irena 2012-04-04
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2011-06-07
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO IR BŪSTO ŠILDYMO, GERIAMOJO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVI V. Šimkūnienė 2013-12-31
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JO PERDAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪR V. Šimkūnas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-285 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „LIREGUS“. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti V.TS–1 Tarybos sprendimai 1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti administracijos direkt R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai 1. Dėl naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projekto parengimo. V. Šimkūnas 2015-01-23
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-11
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2013-05-02
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07