Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS D. Suchockienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-16 SPRENDIMO NR. TS-244 PANAIKINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS E. Kizlienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TVARAUS TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA ABIPUS LIETUVOS IR LENKIJOS SIENOS“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VŠĮ „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMO IŠLAIDOMS PADENGTI Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASK V. Rakauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATA G. Palidauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ Šimkūnas Virgaudas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DY Aleksiūnienė Danutė 2011-08-10
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO V. Palčiauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius 2010-07-19
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL PAREIŠKIMO TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS VŠĮ „JAUNIMO KRANTAS“ IŠKĖLIMO PATEIKIMO Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2012-05-04