Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stanislovaitienė Virginija 2012-04-04
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2011-06-07
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO R. Leckas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUS Bernotienė Rūta 2013-05-02
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 2010-05-04
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUDITUOTO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) R. Leckas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio sanatorinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Petkevičius Evaldas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL LIKVIDUOJAMOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ LIKVIDAVIMO LAIKOTARPIO PRADŽIOS BALANSO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO IR STRUKTŪROS SUDERINIMO V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2011-06-07
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituotų 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtini UAB 'Gelvita' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITAI V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOSE GYVENAMOSIOSE PATALPOSE Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2014 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stasiūnienė Dangutė 2012-04-04
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2011-06-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIR V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-05-27 SPRENDIMO NR.TS-94 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PANAIKINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kietaviškių pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2011-06-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-05-04