Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stanislovaitienė Virginija 2012-04-04
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-10-02
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO. J. Goličenko 2013-12-31
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAI J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI SPORTO IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĘ A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–150 Tarybos sprendimai Dėl atlyginimo dydžio už ugdymą pagal Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą Elektrėnų meno mokykloje nustatymo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ Šimkūnas Virgaudas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-288 Tarybos sprendimai DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS NR. 7994-0028-4013) REKONSTRUKCIJAI Aleksiūnienė Danutė 2012-01-05
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-343 Tarybos sprendimai DĖL PRIEMOKOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI SKYRIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL LEISTINO ATSTUMO VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS NUSTATYMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-31 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Petkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-225 Tarybos sprendimai Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. Violeta Šimkūnienė 2016-01-06
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2011 metams patvirtinimo Temlianceva Olga 2010-10-29
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-238 Tarybos sprendimai DĖL ESAMOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-28 SPRENDIMO NR. TS-112 „DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-265 Tarybos sprendimai DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2014 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS P V. Mikalajūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-13
Atsisiųsti V.TS-129 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAPILDYMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-252 Tarybos sprendimai DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-12-12