Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0006:1021 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-55 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITŲ“ PAPILDYMO Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės įstatų patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus atlyginimui taikytino koeficiento patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETO PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai Dėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.9. ir 1.12. punktų dalinio pakeitimo Cechanovičienė Inga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO AMBULATORIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį Cechanovičienė Inga 2010-10-29
Atsisiųsti TS-132 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-81 Tarybos sprendimai Dėl 2010 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 1.3. punkto dalinio pakeitimo ir papildymo 1.14. punktu Cechanovičienė Inga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-82 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo Cechanovičienė Inga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-05-04
Atsisiųsti 01V-8 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-04-20
Atsisiųsti 01V-12 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-05-09
Atsisiųsti 01V-13 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-05-11
Atsisiųsti 01V-14 Mero potvarkiai Dėl neeilinio tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-06-01
Atsisiųsti 01V-5 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2010-03-18
Atsisiųsti 01V-36 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-12-14