Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-05-04
Atsisiųsti TS-300 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO Temlianceva Olga 2012-11-06
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO Vyšniauskas Arvydas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS–70 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvirt V. Komisarenkienė 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-193 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo laiko suderinimo. Vilma Komisarenkienė 2015-11-23
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ APRAŠYMO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-11-11 SPRENDIMO NR. TS-234 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-07-02
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2013–2014 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. Sadauskienė Ramunė Veronika 2013-09-02
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-313 Tarybos sprendimai Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–97 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-20 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ce V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2011 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2012-06-05
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Regina Žemaitienė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŪKIO REIKALŲ KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. Vaitukaitis Kęstutis 2013-06-28
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-263 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-63 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2011-06-07
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-286 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2011 M. ATASKAITAI Miškinytė Vilma 2012-10-02
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI MERŲ PAKTO INICIATYVOJE Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-298 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMOS 1 IR 6 PRIEDŲ PANAIKINIMO. V. Šimkūnienė 2013-12-31