Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-06-08
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2010 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO UAB Elektrėnų knygų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20112012 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL TURTO GRĄŽINIMO Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL 2010-01-27 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-126 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-06-08
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2011 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2012 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-06-08
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „JAUNIMO KRANTAS“ DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-132 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-107 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTIN UAB Gelvita 2011-06-08
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL GAMTOS IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO Stasiulionis Kazimieras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2011-06-08