Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti 01V-32 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-10-12
Atsisiųsti 01V-35 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-11-15
Atsisiųsti 01V-18 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-07-04
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2012-04-04
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2011-06-07
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2010-04-09
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ KONKURSO DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO DOKUME D. Aleksiūnienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PLĖTROS, VALDYMO, NA D. Aleksiūnienė 2013-12-03
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ TIKSLINGUMUI D. Aleksiūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-70 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektr D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-71 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–121 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2014 metų veiklos ataskaitai D. Kliucevičienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO D. Kliucevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI D. Kliucevičienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. D. Kliucevičienė 2013-10-28
Atsisiųsti V.TS-16 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kliucevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIK D. Kutyrevienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-37 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kutyrevienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. D. Poškienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-27 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Poškienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVI D. Sekonaitė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS D. Suchockienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-38 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Suchockienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-164 Tarybos sprendimai Dėl projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ koncesijos suteikimo. D.Aleksiūnienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-178 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų patvirtinimo. D.Poškienė 2015-10-06
Atsisiųsti 03V-1135 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, nacionalinio biudžeto ir savivaldybės biudžeto bei kitomis tarptautinėmis Danutė Aleksiūnienė 2013-12-23
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO Dastikienė Živilė 2012-08-28
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai Dėl UAB 'Elektrėnų komunalinis ūkis' stebėtojų tarybos sudarymo Dastikienė Živilė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS HERBĄ. Dastikienė Živilė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS HENRIKO PETRAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Dastikienė Živilė 2012-08-07