Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2013–2014 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-224 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2013–2014 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO. Sadauskienė Ramunė Veronika 2013-09-02
Atsisiųsti V.TS–145 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių/vaikų skaičiaus, mokinių skaičiaus vi R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. G. Ratkevičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ APRAŠYMO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-236 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO, VYKDYMO IR ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2013-10-28
Atsisiųsti V.TS–109 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–9 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Violeta Šimkūnienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–111 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–10 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompen Violeta Šimkūnienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–110 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompen V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–112 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–143 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo sąrašo patvirtinimo V. Šimkūnas 2015-09-03
Atsisiųsti TS-62 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DARNIOS ENERGETIKOS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti 03V-294 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatų pakeitimo Gediminas Ratkevičius 2011-05-12
Atsisiųsti 03V-542 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties dalinio pakeitimo Andrius Špetas 2013-06-17
Atsisiųsti 03V-92 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimo Živilė Dastikienė 2013-01-25
Atsisiųsti TS-316 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ekologinio švietimo projektų priėmimo nuostatų 18, 19 ir 21 punktų pakeitimo. A. BAlnys 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–80 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo V. Andriejauskas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ HERBŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS DALINIO PAKEITIMO Petrauskas Henrikas 2010-04-08
Atsisiųsti V.TS–141 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V. Šimkūnienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS–139 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinė įstatų panaikinimo V. Komisarenkienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03