Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Semeliškių vidurinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti V.TS-11 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-10 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-300 Tarybos sprendimai Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus R. Bernotienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-324 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-12-03
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti V.TS-13 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš darbo Bernotienė Rūta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS Bernotienė Rūta 2012-07-02
Atsisiųsti 01V-24 Mero potvarkiai Dėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo Tamošiūnienė Asta 2011-08-17
Atsisiųsti TS–62 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo N. Kleinienė 2015-04-14
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO N. Kleinienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2011 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2010 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2009 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti V.TS-7 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti V.TS-6 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-354 Tarybos sprendimai DĖL ŠALTINIO GATVĖS ELEKTRĖNŲ MIESTE GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL REGINOS VAIDOGIENĖS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti V.TS–90 Tarybos sprendimai Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio J. Goličenko 2015-07-02