Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL BUTO, ESANČIO LIEPŲ G. 16-5 NAUJŲJŲ KIETAVIŠKIŲ K. ELEKTRĖNŲ SAV., PERĖMIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL BENAMIŲ GYVŪNŲ GAUDYMO ORGANIZAVIMO Ratkevičius Gediminas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Adomėnienė Irena 2011-06-07
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ R. V. Sadauskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2011-06-07
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-133 1 PUNKTO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮ Ratkevičius Gediminas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2013-02-19
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-28 SPRENDIMO NR. TS-112 „DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-04-04
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-05-04
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kontrimas Egidijus 2011-06-07
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEIŽIONIŲ SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Makūnas Mindaugas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-04-03
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMO Valantavičienė Vladislava 2012-04-04
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMO V. Šimkūnas 2014-05-07