Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2010 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-113 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2011-06-08
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUS Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2011-06-08
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MERUI ATSTOVAUTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS INTERESAMS VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGĖJŲ DALININKŲ SUSIRINKIMUOSE Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2011-06-08
Atsisiųsti 03V-382 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pavedimų savivaldybės administracijos darbuotojams ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams Rūta Bernotienė 2011-06-14
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINOSIOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-20
Atsisiųsti 01V-18 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-07-04
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero ratarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl komisijos viesulo padarytiems nuostoliams įvertinti sudarymo Mažeika Vladas 2011-07-08
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO Arcabienė Violeta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL PAREIŠKIMO TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS VŠĮ „JAUNIMO KRANTAS“ IŠKĖLIMO PATEIKIMO Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DY Aleksiūnienė Danutė 2011-08-10
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL PAVEDIMO ATLIKTI TYRIMĄ Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAK Tarulis Deimantas 2011-08-11