Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS-74 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO. Sadauskienė Ramunė Veronika 2013-09-02
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATAS E. Janavičienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-21 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Janavičienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-216 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRT A. Butrimavičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-283 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO. A. Balnys 2013-12-03
Atsisiųsti TS-302 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMO Balnys Audrius 2012-11-06
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–137 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A. Balnys 2015-09-03
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO D. Kliucevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-16 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kliucevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-341 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012–2014 M. PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Kriščiūnas Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti 01V-30 Mero potvarkiai Dėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo Tamošiūnienė Asta 2011-10-05
Atsisiųsti 03V-344 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės leidimų išdavimo važiuoti krovininėmis (virš 3,5 t) transporto priemonėmis vietinės reikšmės keliais Andrius Špetas 2013-04-09
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAI J. Chmieliauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-30 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Chmieliauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2010-07-19
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-06-05
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo Goličenko Jekaterina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO FONDO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Goličenko Jekaterina 2013-09-02
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VIKTORO VALIUŠIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ. G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO Balnys Audrius 2012-05-04
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-09-29