Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS ATLEIDIMO NUO PAVELDĖTOS SKOLOS Temlianceva Olga 2013-05-02
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS 2012 IR 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SKOLOS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL RASUTĖS BARTKEVIČIENĖS 2012 ir 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SKOLOS J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-05-04
Atsisiųsti 03V-1135 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, nacionalinio biudžeto ir savivaldybės biudžeto bei kitomis tarptautinėmis Danutė Aleksiūnienė 2013-12-23
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti V.TS-164 Tarybos sprendimai Dėl projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ koncesijos suteikimo. D.Aleksiūnienė 2015-10-06
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ŠALIA ELEKTRĖNŲ MIESTO ELEKTRINĖS, ŠVIESOS, PERGALĖS IR DRAUGYSTĖS GATVIŲ STATYBA“ VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-08-27
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-28
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS-202 Tarybos sprendimai Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-02-19
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATIKSLINIMO. Goličenko Jekaterina 2013-09-02
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATIKSLINIMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2012-03-14
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2010-04-08
Atsisiųsti V.TS–87 Tarybos sprendimai Dėl Privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS–9 Tarybos sprendimai DĖL PRIVALOMŲ REIKALAVIMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VALDYTOJAMS PATEIKIMO IR VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVI K. Stasiulionis 2014-02-04
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4936/0002:374 (UNIK. NR. 4936-0002-0374) ir 4936/0002:446 (UNIK. NR. 4400-0134-5930) KAREIVONIŲ KAIME DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMUI Butrimavičius Arūnas 2012-07-02