Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „SAMSONAS“ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-06-05
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 21 D SPRENDIMO NR. TS – 7 1 PUNKTO PANAIKINIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS PAŠTUI Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALUI PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE 2013–2018 M. PLANO PATVIRTINIMO Pulauskienė Neringa 2013-06-03
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE LIETUVOS LEDO RITULIO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Šimkūnienė Violeta 2013-06-03
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO FONDO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PARTNERIAIS Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. 16A ELEKTRĖNUOSE NUOMOS V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO DARBO PARTIJAI V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2013 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL STATINIO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03