Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-126 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-06-08
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-12-12
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ PATIKSLINIMO 2010-2011 METAMS PAGAL PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MIESTO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS PATIKIMUMO DIDINIMAS“ Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-09-06
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2010 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2010 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-06-08
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-05-04
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ DIFERENCIJUOTŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO Nr. TS – 126 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL TUALETO RUNGOS G. 12 ELEKTRĖNUOSE EKSPLOATACIJOS Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2012 METUS, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-08
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS ŪKIO INVESTICIJŲ 2010–2012 METAMS Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-08
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKISTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-05
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-06-02
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2011-08-11
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Žiogelis' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų pagrindinė mokykla 2011-06-07
Atsisiųsti TS-82 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pradinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų pradinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2011-06-07
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. beižionių vaikų globos namai 2013-05-02
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲMOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2011 METŲVEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2013-05-02