Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL PASKOLŲ ĖMIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Barzdaitis Vytas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-07 SPRENDIMO NR. TS-45 ,,DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/0002:420 (UNIKALUS NR. 4400-1857-5001) IR KAD. NR. 7930/0002:421(UNIKALUS NR. 4400-1853-5101)ELEKTRĖNUOSE NUOMOS“DALINIO PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Kanapeckas Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Regina Žemaitienė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-13
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2010-04-08
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMO Valantavičienė Vladislava 2010-04-09
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo įsigijimo V. Šimkūnas 2015-04-14
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2011-06-07
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pukėnas Zenonas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSSEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Barzdaitis Vytas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2013–2014 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ SPRENDIMUI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR LEIDIMO ĮKEISTI J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Adomaitis Algimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJOS 2011 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Šalkauskas Antanas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-27 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sv G. Ratkevičius 2015-04-14
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2013-04-03
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2010-04-09
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKTI DARBO SUTARTIS SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAIS SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ARVYDUI VYŠNIAUSKUI Bernotienė Rūta 2013-04-03
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO Nr. TS – 297 PATIKSLINIMO Rusakovas Timofejus 2012-03-14
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-07