Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 122 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 121 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20112012 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai DĖL IŠLYGINAMOSIOS MOBILIOSIOS GRUPĖS STEIGIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE Tarulis Deimantas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO Nr. TS-108 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL 2010-01-27 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-328 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS VYKDYMO FINANSAVIMO IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2010–2011 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS ARCHYVŲ Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-126 Tarybos sprendimai DĖL 2010-01-27 SPRENDIMO NR. TS – 12 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 1 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-122 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-07-02
Atsisiųsti 01V-34 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Tarulis Deimantas 2011-11-10
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS APELIACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMU NR. TS-35 PATVIRTINIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO 1 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2011 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2012 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO LAIKO SUDERINIMO Tarulis Deimantas 2012-10-02
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2011 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02