Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pukėnas Zenonas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo G. Ratkevičius 2015-04-14
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL KLONINIŲ MIJAUGONIŲ KAIMO PAVADINIMO KEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Šalkauskas Antanas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL 2012-02-02 SUSITARIMO NR. 01S-1 5.2. PUNKTO DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymo V. Šimkūnas 2015-03-31
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL VIETINIŲ REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTŲ Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PERDAVIMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 272 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUTOMOBILIO NUOMOS KAINOS NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PRIIMTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINAI EINANČIOS ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS VITOS KIJANSKAITĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR TERMINUOTO R. Bernotienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, ŽYMIMA SLAPTUMO ŽYMA „SLAPTAI“, IŠDAVIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ARVYDUI VYŠNIAUSKUI Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–201 J. Goličenko 2014-04-01
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 8, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga 2010-04-09