Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMUI Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮVEDIMO ELEKTRĖNŲ IR VIEVIO MENO MOKYKLOSE Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJA Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS IR PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS LAIKO NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. KOVO 1 D. IKI 2010 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-65 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20102011 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMUI Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Tarulis Deimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-66 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20122013 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05