Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMSTVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL BENDRABUČIO, ESANČIO RUNGOS G. 16, ELEKTRĖNAI, PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-04-01
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINEI MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBAI PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai Dėl nuomos sutarties pratęsimo ir papildomų patalpų suteikimo IĮ „Inprojektas“. V. Šimkūnas 2015-03-31
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO VILNIAUS TERITORINEI LIGONIŲ KASAI Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-13
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MIESTO KAPINIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS MAŽINIMO (TIKSLINIMO) DOKUMENTO PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASKELBTAME VIEŠAJAME KONKURSE Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALIN V. Šimkūnas 2014-04-01
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gatvėms Alesninkų ir Pilypiškių k. suteikimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE VALSTYBINEI MIŠKŲ TARNYBAI Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai Dėl gatvių Alesninkų k. ir Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL V. VASILIAUSKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLOS Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ILGALAIKĖS PASKOLOS GARANTIJOS Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO V. Šimkūnas 2014-04-01
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI IR PRISIDĖTIBENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL VILNIAUS GATVĖS VIEVIO M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-03-14