Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0004:5 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-278 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 196 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-279 Tarybos sprendimai DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo. Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ VALDYBOS NARIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO, ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2012 METAMS Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti 01V-36 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-12-14
Atsisiųsti TS-296 Tarybos sprendimai DĖL PASTATŲ, ESANČIŲ ELEKTRINĖS G. 21, ELEKTRĖNAI, REMONTO DARBŲ PATVIRTINIMO IR PATIRTŲ IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMPINIGIUS Temlianceva Olga 2012-01-05
Atsisiųsti TS-288 Tarybos sprendimai DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS PASTATO (UNIKALUS NR. 7994-0028-4013) REKONSTRUKCIJAI Aleksiūnienė Danutė 2012-01-05
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai DĖL IŠLYGINAMOSIOS MOBILIOSIOS GRUPĖS STEIGIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE Tarulis Deimantas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-290 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193,4915 /0002:313 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-291 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7967/0004:241 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-292 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ VIEVIO M. GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-01-05
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Bernotienė Rūta 2012-01-05
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO Rusakovas Timofejus 2012-01-05
Atsisiųsti TS-286 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-01-05
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2012-01-05
Atsisiųsti TS-294 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2012-01-05
Atsisiųsti TS-295 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-01-05
Atsisiųsti 03V-99 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl kelio ženklų išdėstymo Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse plano ir kelio ženklų duomenų lentelių Algirdas Jašauskas 2012-02-03
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ LAPIAKALNIO K. GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-02-08