Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20122013 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-355 Tarybos sprendimai DĖL TRADICINIŲ AMATŲ MĖGĖJŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮVEDIMO VIEVIO MENO MOKYKLOJE Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMU NR. TS – 110 PATVIRTINTO MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 127 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-356 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2013–2014 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ DALINIO NUOSTATŲ PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-303 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR.TS-203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 2 IR 8 PRIEDŲ PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais patikslinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-128 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-357 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR.TS-203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 7 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-304 Tarybos sprendimai DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai Dėl 2010-01-27 sprendimo Nr. TS – 12 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų patvirtinimo“ 1–6 priedų pastabų dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti 01V-30 Mero potvarkiai Dėl Elektrėnų savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo Tamošiūnienė Asta 2011-10-05
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGPJŪČIO 11 D. SPRENDIMO NR. TS-169 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO. Tamošiūnienė Asta 2013-06-28
Atsisiųsti 01V-24 Mero potvarkiai Dėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo Tamošiūnienė Asta 2011-08-17
Atsisiųsti 01V-8 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Strebeikienė Ramutė 2013-03-07
Atsisiųsti 03V-1067 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl melioracijos griovių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programo Stasys Virganavičius 2013-11-28
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stasiūnienė Dangutė 2011-06-07