Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL VšĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2009 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2010-04-09
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio meno mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS HERBĄ Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/0002:420 (UNIKALUS NR. 4400-1857-5001) IR KAD. NR. 7930/0002:421 (UNIKALUS NR. 4400-1853-5101) ELEKTRĖNUOSE NUOMOS Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Bibliotekos 2010-04-09
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-04-03
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮPAREIGOJIMO PARENGTI IR PASKELBTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Danguolės Kliucevičienės priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas Bernotienė Rūta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stasiūnienė Dangutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS - 153 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDUR R. V. Sadauskienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš darbo Bernotienė Rūta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NE ĮSTAIGOS GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Janavičienė Vilma 2011-06-07
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2010–2011 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKO TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO R. Bernotienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR KAINŲ PATVIRTINIMO Aleksiūnas Antanas 2013-02-19