Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ APSKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO BEVARIKLIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRASŲ TINKLO SCHEMOS PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUI Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIUI APSKAIČIUOTI TAIKOMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-02-08
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJAI Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-02-08
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASKELBTAME VIEŠAJAME KONKURSE Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO Nr. TS – 126 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL TUALETO RUNGOS G. 12 ELEKTRĖNUOSE EKSPLOATACIJOS Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL KONCESIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO STEIGIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ GAUTI 2012 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL SPRENDIMO LAIDOTI NENUSTATYTOS TAPATYBĖS ŽMOGAUS PALAIKUS IR SKIRTI KAPAVIETĘ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATYRUSIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2012-03-14
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO POLIKLINIKOS, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮPAREIGOJIMO PARENGTI IR PASKELBTI REORGANIZAVIMO SĄLYGAS Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14