Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SEMELIŠKIŲ MSTL. PAKALNIŠKIŲ IR JUODELIŲ K. SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS–136 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gatvėms Krivašiūnų, Jurzdikos k. ir Vievio m. suteikimo A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO. A. Butrimavičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO KELMŲ ŠALINIMO ĮRENGINIUI ĮSIGYTI. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-216 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRT A. Butrimavičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO. A. Butrimavičius 2013-10-28
Atsisiųsti V.TS–134 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1C (kad. Nr. 7930/0003:250, unik. Nr. 4400-1853-4978) Elektrėnuose nuomos A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS–58 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo A. Butrimavičius 2015-04-15
Atsisiųsti V.TS–135 Tarybos sprendimai Dėl gatvių Balceriškių, Pakalniškių ir Karkučių k. geografinių charakteristikų pakeitimo A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-284 Tarybos sprendimai DĖL DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO. A. Butrimavičius 2013-12-03
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/002:423 IR 7930/0002:250 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVI A. Dmukauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-32 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Dmukauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-303 Tarybos sprendimai DĖL TERITORINĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO SEKTORIAUS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PASIRAŠYMO. A. Jurgelevičius 2013-12-31
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINI A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO. A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ FINANSINIŲ ATAS A. Narkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS A. Reklaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–82 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Reklaitienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS-43 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Sakalinskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-255 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJAI ĮSIGYTI SPECIALŲJĮ AUTOMOBILĮ. A. Šalkauskas 2013-10-28
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Ščiukaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-25 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Ščiukaitienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-19 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Skučienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS AT A. Skučienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-271 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS APELIACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO A. Stepankevičiūtė 2014-11-12