Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti 01V-34 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Tarulis Deimantas 2011-11-10
Atsisiųsti 01V-21 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto, perduodamo nuosavybėn, perdavimo-priėmimo aktą Balnys Audrius 2012-07-16
Atsisiųsti 01V-33 Mero potvarkiai Dėl komisijos sudarymo Kartenienė Inga 2011-11-10
Atsisiųsti 01V-24 Mero potvarkiai Dėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo Tamošiūnienė Asta 2011-08-17
Atsisiųsti 01V-12 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-04-10
Atsisiųsti 01V-5 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2010-03-18
Atsisiųsti 01V-36 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-12-14
Atsisiųsti 01V-28 Mero potvarkiai Dėl konstitucijos egzamino vertinimo komisijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-09-26
Atsisiųsti 01V-1 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Misiūnienė Birutė 2011-01-07
Atsisiųsti 01V-5 Mero potvarkiai Dėl komisijos sudarymo Stanislovaitienė Virginija 2011-02-15
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero ratarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-6 Mero potvarkiai Dėl komisijos darbo pratęsimo Stanislovaitienė Virginija 2011-03-14
Atsisiųsti 01V-17 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės svarbių švenčių minėjimams organizuoti sudėties dalinio pakeitimo Špetas Andrius 2013-06-17
Atsisiųsti 01V-32 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-10-12
Atsisiųsti 01V-35 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-11-15
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės Bernotienė Rūta 2012-06-18
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-18 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-07-04
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-15 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimų suteikimo Dubosas Rimantas 2011-06-06
Atsisiųsti 01V-16 Mero potvarkiai Dėl tarybos posėdžio sušaukimo Pargaliauskienė Irma 2013-06-12
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NR. TS – 144 „DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-1 Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-323 Tarybos sprendimai DĖL SLĖPTUVĖS NR. 2 PIRKIMO Ratkevičius Gediminas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO Bernotienė Rūta 2013-06-03
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-30 SPRENDIMO NR. TS – 269 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO Nr J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-8 Tarybos sprendimai Dėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. Pruskui R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-29
Atsisiųsti V.TS-202 Tarybos sprendimai Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-18