Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti 03V-300 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Jono Kumeliausko naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-06-03
Atsisiųsti 03V-344 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės leidimų išdavimo važiuoti krovininėmis (virš 3,5 t) transporto priemonėmis vietinės reikšmės keliais Andrius Špetas 2013-04-09
Atsisiųsti 03V-382 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pavedimų savivaldybės administracijos darbuotojams ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams Rūta Bernotienė 2011-06-14
Atsisiųsti 03V-542 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties dalinio pakeitimo Andrius Špetas 2013-06-17
Atsisiųsti 03V-543 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-544 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-545 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-546 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-547 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-09-13
Atsisiųsti 03V-649 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Gediminas Ratkevičius 2012-08-29
Atsisiųsti 03V-75 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl adresų objektų numerių keitimo Arvidas Simonaitis 2011-02-15
Atsisiųsti 03V-81 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-811 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo prioritetų patvir Asta Vitkauskienė 2013-09-19
Atsisiųsti 03V-82 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-83 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-84 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-85 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-887 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Valstybės ir Elektrėnų savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuo Gediminas Ratkevičius 2013-10-09
Atsisiųsti 03V-92 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties pakeitimo Živilė Dastikienė 2013-01-25
Atsisiųsti 03V-99 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2009-10-14
Atsisiųsti 03V-99 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl kelio ženklų išdėstymo Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse plano ir kelio ženklų duomenų lentelių Algirdas Jašauskas 2012-02-03
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Bernotienė Rūta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo. G. Ratkevičius 2015-01-23
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL KONCESIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-08
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-02-09
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17