Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS–132 Tarybos sprendimai Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo administracijos direktoriu G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL PAKEISTŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUTOMOBILIO NUOMOS KAINOS NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRĄ G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LEDO RITULIO KLUBUI „ŽALGIRIS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2014-09-03
Atsisiųsti V.TS–122 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-302 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTINIO JUDĖJIMO ASOCIACIJAI REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2013-12-31
Atsisiųsti V.TS-69 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti TS-270 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIO ŪKIO DARBUOTOJŲ PROFESINEI SĄJUNGAI „SOLIDARUMAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2013-12-03
Atsisiųsti V.TS–133 Tarybos sprendimai Dėl darbo grupės sudarymo Artūro Žvejo skundams nagrinėti G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO NR.TS-112 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR.7930/0002:423 IR 7930/0003:250 ELEKT G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PERDAVIMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKOS APR G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti V.TS–91 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti TS-292 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO. G. Ratkevičius 2013-12-31
Atsisiųsti TS-236 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KARŠTO VANDENS PARDAVIMO KAINOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS PATVI G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO S. KUTYREVO INDIVIDUALIAI ĮMONEI REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-290 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų ir Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL 2012-02-02 SUSITARIMO NR. 01S-1 5.2. PUNKTO DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-05-07
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL TENISO AIKŠTELĖS RENOVACIJOS IR NAUDOJIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUD G. Ratkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–92 Tarybos sprendimai Dėl Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo komisijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-07-02
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO. G. Ratkevičius 2013-12-31
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo. G. Ratkevičius 2015-01-23
Atsisiųsti TS-291 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos pareigybių, darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-237 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TARIFO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJA REGISTRUOTI BUVEINĘ IR STOJIMO Į ASOCIACIJĄ G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-157 Tarybos sprendimai Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro likvidavimo G. Ratkevičius 2015-10-27