Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją Aleksiūnienė Danutė 2010-10-07
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 5 PUNKTO PAKEITIMO Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-366 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS Šimkūnas Virgaudas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMS Temlianceva Olga 2013-06-03
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINAI EINANČIOS ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS VITOS KIJANSKAITĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR TERMINUOTO R. Bernotienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AUTOMOBILIO NUOMOS KAINOS NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-43 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Sakalinskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–9 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Violeta Šimkūnienė 2016-02-02
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Arcabienė Violeta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-126 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-06-08
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Reklaitienė Alma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO Dastikienė Živilė 2012-08-28
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų 'Versmės' gimnazija 2013-05-02
Atsisiųsti TS-278 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO ZABARIJOS K. REZERVAVIMO BENDROMS GYVENTOJŲ REIKMĖMS. A. Butrimavičius 2013-12-03
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮSISKOLINIMUI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS PADENGTI V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–142 Tarybos sprendimai Dėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos t A. Aleksiūnas 2015-09-03
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠOPATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-257 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS ŪKIO INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-328 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS VYKDYMO FINANSAVIMO IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TVARAUS TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA ABIPUS LIETUVOS IR LENKIJOS SIENOS“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS IŠVADŲ IR PASIŪLYMŲ. G. Ratkevičius 2014-03-03
Atsisiųsti TS-213 Tarybos sprendimai DĖL MOKAMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-11 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-205 Tarybos sprendimai Dėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-18
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai Dėl Lietuvos elektrinės sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07