Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20092010 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PANAIKINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-284 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO Nr. TS – 202 DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-11-11 SPRENDIMO NR. TS-234 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-07-02
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-209 „DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ 4 ir Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-10-05
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-04-28 SPRENDIMO Nr. TS – 68 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO, ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-08-27
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO NR. TS – 144 „DĖL TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI“ PIRMO PUNKTO PAKEITIMO IR 2009-12-1 Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS–4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 179 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KI G. Ratkevičius 2014-02-04
Atsisiųsti TS-277 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 201 „DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. ELEKTRĖNUOSE NUOMOS“ DALINIO PAPILDYMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti V.TS–101 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos su V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS - 159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TAR N. Pulauskienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO Nr. TS – 126 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 127 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-128 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS-133 1 PUNKTO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti V.TS–127 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-10-26 sprendimu Nr. TS–252 patvirtinto mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvar J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-30 SPRENDIMO NR. TS – 269 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO Nr J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO Nr. TS – 297 PATIKSLINIMO Rusakovas Timofejus 2012-03-14
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 121 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 121 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 122 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-314 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-122 DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINI A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-340 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-192 DALINIO PAKEITIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03