Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS IKI 2012 M. BENDROJO PLANO 3 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2011–2013 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRUI Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2012-03-14
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo G. Ratkevičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2006–2010 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2011–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO BEVARIKLIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRASŲ TINKLO SCHEMOS PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIUI Butrimavičius Arūnas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai 1. Dėl naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projekto parengimo. V. Šimkūnas 2015-01-23
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-55 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITŲ“ PAPILDYMO Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO J. Goličenko 2014-04-01
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo J. Goličenko 2015-03-31
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE KLONINIŲ MIJAUGONIŲ BENDRUOMENEI Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGRENDA“ VYKDOMOS ATLIEKŲ TVARKYMO FUNKCIJOS PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO LAZDĖNŲ KAIMO BENDRUOMENEI „LIEPA“ REGISTRUOTI BUVEINĘ Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymo J. Goličenko 2015-03-31
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PAGRENDA“ LIKVIDAVIMO Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAPILDYMO J. Goličenko 2014-04-01