Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO Nr. TS – 297 PATIKSLINIMO Rusakovas Timofejus 2012-03-14
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL V. VASILIAUSKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLOS Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO SAVIVALDYBĖS FUNKCIJOMS VYKDYTI Ratkevičius Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2012-03-14
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE VALSTYBINEI MIŠKŲ TARNYBAI Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-03-14
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2012–2014 M. PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Kriščiūnas Gediminas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-50 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO VILNIAUS TERITORINEI LIGONIŲ KASAI Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/0002:420 (UNIKALUS NR. 4400-1857-5001) IR KAD. NR. 7930/0002:421 (UNIKALUS NR. 4400-1853-5101) ELEKTRĖNUOSE NUOMOS Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NE ĮSTAIGOS GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PRIIMTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL VILNIAUS GATVĖS VIEVIO M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL VIETINIŲ REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTŲ Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Adomaitis Algimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2012-04-04
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-209 „DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka' 2012-04-04