Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti 03V-110 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Albinos Pauliukevičienės duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-14
Atsisiųsti 03V-85 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis Simonaitis Arvidas 2009-10-13
Atsisiųsti 03V-125 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-23
Atsisiųsti 03V-257 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Btroniaus Bruškio žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-126 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-258 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis mokyklai Rungos g. 24 Elektrėnuose Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-127 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-300 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Jono Kumeliausko naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-06-03
Atsisiųsti 03V-103 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-02-25
Atsisiųsti 03V-128 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-295 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-130 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Vytauto Gaubos naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-03-18
Atsisiųsti 03V-129 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Šimkūnienė Violeta 2013-06-03
Atsisiųsti TS-257 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ĮRENGTI SKYRIMO Šimkūnienė Violeta 2012-08-28
Atsisiųsti TS-358 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ APSKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO Šimkūnienė Violeta 2012-08-28
Atsisiųsti TS-359 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-11-11 SPRENDIMO NR. TS-234 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGIEMS DARBAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-07-02
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL MOKAMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSETVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-08-28
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Šimkūnienė Violeta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-04-03
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Šimkūnienė Violeta 2011-12-12
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Šimkūnienė Violeta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NE ĮSTAIGOS GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14