Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO TS – 30 DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMU NR. TS-35 PATVIRTINIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 M. BENDROJO PLANO 1 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2013-02-19
Atsisiųsti V.TS-75 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS–11 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMU NR. TS-35 PATVIRTINTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKY R.V. Sadauskienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPRENDIMU NR. TS-35 PATVIRTINTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 M. BENDROJO PLANO 1 PRIEDO PAKEITIMODĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 7 D. SPREND Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO Nr. TS-328 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOV R. V. Sadauskienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-302 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. TS-248 patvirtinto Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir v R. V. Sadauskienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-07 SPRENDIMO NR. TS-45 ,,DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/0002:420 (UNIKALUS NR. 4400-1857-5001) IR KAD. NR. 7930/0002:421(UNIKALUS NR. 4400-1853-5101)ELEKTRĖNUOSE NUOMOS“DALINIO PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-28 SPRENDIMO NR. TS-112 „DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-04-03
Atsisiųsti TS-285 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-60 „Dėl paskolų ėmimo“ patvirtinto projektų sąrašo pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-28 SPRENDIMU NR. TS-60 „DĖL PASKOLŲ ĖMIMO“ PATVIRTINTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-253 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR. TS-208 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ“ DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-303 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR.TS-203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 2 IR 8 PRIEDŲ PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-357 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR.TS-203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 7 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti V.TS-182 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimu Nr. TS –194 patvirtinto skolų pripažinimo beviltiškomis, apskaitos, nur Jekaterina Goličenko 2015-11-23
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS - 261 pripažinimo netekusiu galios Ratkevičius Gediminas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-22 SPRENDIMO NR. TS-248 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–201 J. Goličenko 2014-04-01
Atsisiųsti TS-269 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PLĖTROS, VALDYMO, NA D. Aleksiūnienė 2013-12-03
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2013–2014 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. Sadauskienė Ramunė Veronika 2013-09-02
Atsisiųsti TS–2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-268 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ PADĖTI PALAIKYTI IR ( J. Goličenko 2014-02-04
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR.TS-223 „DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINI R. V. Sadauskienė 2013-10-28
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-27 SPRENDIMO NR. TS – 47 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINAN J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-286 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimo Nr. TS-47 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuo J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-264 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-29 SPRENDIMO NR. TS-146 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAU J. Goličenko 2013-12-03