Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMO GATVEI UŽMIŠKIŲ K. SUTEIKIMO. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS Bernotienė Rūta 2012-07-02
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2012-07-02
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-10-05
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR TERMINŲ NUSTATYMO 2013 METAMS. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS ALESNINKŲ K. REZERVAVIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai Dėl Lietuvos elektrinės sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ, IŠSKYRUS APLEISTAS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS, NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO KELMŲ ŠALINIMO ĮRENGINIUI ĮSIGYTI. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, APSKAITOS, NURAŠYMO IR INVENTORIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2012-07-02
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ MODERNIZAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-07-02
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo projektų patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL OLGOS KLUBINOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ŽVEJŲ KLUBUI „ELEKTRĖNŲ TRITONAS“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 4936/0002:374 (UNIK. NR. 4936-0002-0374) ir 4936/0002:446 (UNIK. NR. 4400-0134-5930) KAREIVONIŲ KAIME DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMUI Butrimavičius Arūnas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL REGINOS VAIDOGIENĖS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „VILNIAUS REGIONO KELIAI“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGPJŪČIO 11 D. SPRENDIMO NR. TS-169 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO. Tamošiūnienė Asta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-07-02
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms Butrimavičius Arūnas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 02 METINĖ IR VALSTYBĖS TURTO 2010 METŲ ATASKAITOS VT - 01 METINĖ TVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-10-05
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO VEIKLOS SUSTABDYMO Ratkevičius Gediminas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės turto 2009 metų ataskaitos VT – 02 metinė ir valstybės turto 2009 metų ataskaitos VT – 01 metinė tvirtinimo Temlianceva Olga 2010-10-07