Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-03-31
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 5 PUNKTO PAKEITIMO Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUI. V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-367 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GINTARINĖ JŪRA“ Šimkūnas Virgaudas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-366 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS Šimkūnas Virgaudas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-365 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-364 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-363 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-362 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-361 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-360 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymo J. Goličenko 2015-03-31
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO TIEKTI ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ELEKTRĖNŲ MIESTE, VIEVIO MIESTE IR KAREIVONIŲ KAIME Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ RADIJO KLUBUI. V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS 11 PRIEDO PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-359 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-358 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-357 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR.TS-203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINIŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ 7 PRIEDO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-356 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-355 Tarybos sprendimai DĖL TRADICINIŲ AMATŲ MĖGĖJŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮVEDIMO VIEVIO MENO MOKYKLOJE Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-354 Tarybos sprendimai DĖL ŠALTINIO GATVĖS ELEKTRĖNŲ MIESTE GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-353 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-352 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO RUNGOS G. 12 (UNIK. NR. 7996-1008-6018) ELEKTRĖNŲ MIESTE REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-351 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS, DIEGIANT KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03
Atsisiųsti TS-350 Tarybos sprendimai DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ SISTEMŲ DIEGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03