Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kontrimas Egidijus 2012-04-04
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL PASKOLŲ ĖMIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-64 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Barzdaitis Vytas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Stanislovaitienė Virginija 2012-04-04
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Adomėnienė Irena 2012-04-04
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga 2012-04-04
Atsisiųsti TS-65 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Kanapeckas Arūnas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲMOKYKLOS-DARŽELIO VADOVO 2011 METŲVEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Reklaitienė Alma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BURIUOTOJŲ KLUBUI „POSEIDONAS‘ Temlianceva Olga 2012-04-04
Atsisiųsti TS-66 Tarybos sprendimai SPRENDIMASDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GILUČIŲ SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Baltulionis Vytautas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL VŠĮ VIEVIO MIESTO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-81 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Skučienė Aldona 2012-04-04
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-04-04
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOSPATVIRTINIMO Valantavičienė Vladislava 2012-04-04
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-82 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dobilaitis Gintaras 2012-04-04
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS IR PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS LAIKO NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEIŽIONIŲ SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Makūnas Mindaugas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ DIFERENCIJUOTŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-04-04
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla 2012-04-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2012-04-04
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Tarulis Deimantas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO Komisarenkienė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2012-04-04