Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti 03V-1115 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijai pateiktos informacijos apie pažeidimus registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo pat Gediminas Ratkevičius 2012-12-15
Atsisiųsti V.TS-185 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę. Gediminas Ratkevičius 2015-11-23
Atsisiųsti V.TS-228 Tarybos sprendimai Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti lengvuosius automobilius. Gediminas Ratkevičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-186 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Gediminas Ratkevičius 2015-11-23
Atsisiųsti V.TS-197 Tarybos sprendimai Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės buveinės ir įstatų dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-11-23
Atsisiųsti V.TS-187 Tarybos sprendimai Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo. Gediminas Ratkevičius 2015-11-23
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2012-03-14
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATIKSLINIMO. Goličenko Jekaterina 2013-09-02
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 5 PUNKTO PAKEITIMO Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mero fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo papildymo Goličenko Jekaterina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-02-19
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS, APSKAITOS, NURAŠYMO IR INVENTORIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2012-07-02
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO FONDO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Goličenko Jekaterina 2013-09-02
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO I. Adomėnienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Adomėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLO I. Meškauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-26 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Meškauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-159 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų dalinio pakeitimo. I.Kartenienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-22 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-30 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Chmieliauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAI J. Chmieliauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-30 SPRENDIMO NR. TS – 269 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-06-30 SPRENDIMO Nr J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖ J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-05-07