Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-311 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-11-06
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-312 Tarybos sprendimai DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-11-06
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATIKSLINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATYRUSIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRUI Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-283 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-338 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „STEDRA“ Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRABUČIŲ, DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENAMŲJŲ IR BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ BEI INŽINERINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-284 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO Nr. TS – 202 DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-339 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ NUOMOS MB „BIOHUMUS DEVELOPMENT“ Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (ŽEBERTONYSE, N. KIETAVIŠKĖSE, ALESNINKUOSE)“ Šimkūnas Virgaudas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI MERŲ PAKTO INICIATYVOJE Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO LAZDĖNŲ KAIMO BENDRUOMENEI „LIEPA“ REGISTRUOTI BUVEINĘ Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-306 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO 2011 METŲ ATASKAITOS VT - 02 METINĖ IR VALSTYBĖS TURTO 2011 METŲ ATASKAITOS VT - 01 METINĖ PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. TS – 216 „Dėl pritarimo teikti projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai regioniniu lygmeniu gauti ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-366 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO NUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS Šimkūnas Virgaudas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO TIEKTI ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ELEKTRĖNŲ MIESTE, VIEVIO MIESTE IR KAREIVONIŲ KAIME Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL BUTO ŠARKINĖS G. 15-20 ELEKTRĖNUOSE PASKIRTIES KEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-307 Tarybos sprendimai DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERĖMIMO IŠ AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai Dėl Keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-10-29
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ BURIUOTOJŲ KLUBUI „POSEIDONAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05