Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2010 METAMS Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS. I ETAPAS“ IR NETINKAMŲ IŠLAIDŲ PADENGIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-10-02
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-289 Tarybos sprendimai DĖL INGOS SABONIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO. J. Goličenko 2013-12-31
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS JURZDIKOS K., GEIBONIŲ K. IR ELEKTRĖNŲ M. SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS-152 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. J. Goličenko 2015-10-06
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS IR PERSONALO, DIRBANČIO SU VAIKAIS, APMOKYMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-12-12
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIOTARIFŲ NUSTATYMO 2013 METAMS Temlianceva Olga 2012-06-05
Atsisiųsti TS-330 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2013 METAMS Temlianceva Olga 2012-12-03
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO. A. Butrimavičius 2014-03-03
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO J. Goličenko 2014-11-10
Atsisiųsti V.TS-22 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-216 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2016-01-06
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MIESTO KAPINIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS MAŽINIMO (TIKSLINIMO) DOKUMENTO PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2011 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Barzdaitis Vytas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-66 Tarybos sprendimai SPRENDIMASDĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS GILUČIŲ SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Baltulionis Vytautas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS ARCHYVŲ Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-65 Tarybos sprendimai DĖL GIRIOS GATVĖS ŽEBERTONIŲ K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-256 Tarybos sprendimai DĖL KAZOKIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMO IR PRITARIMO PARAIŠKOS A. Aleksiūnas 2013-10-28
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Ščiukaitienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-318 Tarybos sprendimai Dėl leidimo suformuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus ir patalpų paskirties pakeitimo. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–120 Tarybos sprendimai Dėl siūlomo kandidato į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMO Temlianceva Olga 2010-09-06
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ LIGONINEI Temlianceva Olga 2011-12-12