Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-29 SPRENDIMO Nr. TS-159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVI R. V. Sadauskienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-301 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-26 SPRENDIMO NR. TS – 203 „DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAU V. Šimkūnas 2013-12-31
Atsisiųsti V.TS-78 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės be R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-174 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo TS– 163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendr R.V. Sadauskienė 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS-77 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų terito R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKY R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-188 „DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-13
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUD G. Ratkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS-27 „Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sv G. Ratkevičius 2015-04-14
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-26 SPRENDIMU NR. TS-17 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PATVIRTINTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PA J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO Nr. TS106 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVI R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO NR.TS-112 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR.7930/0002:423 IR 7930/0003:250 ELEKT G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS–2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-08-27 sprendimo Nr. TS-179 I punkto panaikinomo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-24 SPRENDIMO NR.TS-218 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS–14 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr.TS–221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–3 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-11-05 sprendimo Nr. TS-230 panaikinimo. Jekaterina Goličenko 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–119 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-12-30 sprendimo Nr. TS-288 „Dėl viešųjų darbų, skirtų vietos bendruomenės socialinei inf J. Goličenko 2015-07-02
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INF J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS-76 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kl R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–95 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-18 „Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvir V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–96 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-19 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėt V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–97 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-20 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros ce V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–98 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-21 „Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės psichikos sveikatos priežiūros V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–99 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-22 „Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–100 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-23 „Dėl VšĮ Semeliškių ambulatorijos sveikatos priežiūros stebėto V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–118 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS–35 2 ir 3 punktų panaikinimo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti V.TS–13 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02