Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-367 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GINTARINĖ JŪRA“ Šimkūnas Virgaudas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-41 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-308 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai Dėl objektų sąrašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-39 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE KLONINIŲ MIJAUGONIŲ BENDRUOMENEI Šimkūnas Virgaudas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS „PANERIŲ DVARAS“ PASTATO ŠILDYMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. BIRŽELIO 29 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 155 1 PUNKTO PATIKSLINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-309 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-252 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO PANERIŲ KAIME, VIEVIO SENIŪNIJOJE, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SAVININKŲ BENDRIJAI „PANERIŲ DVARAS“ Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL APLEISTŲ, NEPRIŽIŪRIMŲ IR NENAUDOJAMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDRIJOS „PANERIŲ DVARAS“ PASTATO ŠILDYMO Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-333 Tarybos sprendimai DĖL AUDITO ĮMONĖS PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-107 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-07-02
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRUI. Šimkūnas Virgaudas 2013-06-28
Atsisiųsti TS-73 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO DALIAI BARTAŠIENEI Šimkūnas Virgaudas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-310 Tarybos sprendimai DĖL GYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS LIEPŲ G. 18-7A VIEVYJE, PERĖMIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-253 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-27 SPRENDIMO NR. TS-208 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ“ DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOJE Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-334 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO KLONINIŲ MIJAUGONIŲ KAIMO ASOCIACIJAI REGISTRUOTI BUVEINĘ Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-314 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 159 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TAIKOS G. 6A ELEKTRĖNUOSE NUOMOS. Šimkūnas Virgaudas 2013-06-28
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR JO PERDAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS Šimkūnas Virgaudas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-254 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02