Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL IRMOS PETRAUSKIENĖS PRAŠYMO ATLEISTI NUONEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Balnys Audrius 2012-05-04
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADOS PATVIRTI Rusakovas Timofejus 2012-05-04
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOJAMO TURTO PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMOS MOKESTĮ Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-136 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO IR PERDAVIMO Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL BUTO ŠARKINĖS G. 15-20 ELEKTRĖNUOSE PASKIRTIES KEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2012-05-04
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO PIRKTI FRANŠIZĖS PASLAUGAS Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ BURIUOTOJŲ KLUBU „POSEIDONAS“ PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2011M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2012-05-04
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“AUDITUOTO 2011 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2011 M. AUDITO ATASKAITOS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAU Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-05-04
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU SAVIVALDYBĖS ĮMONE ELEKTRĖNŲ VAISTINE PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2011 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „DEINAVA“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „NEMUNO VAISTINĖ“ Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2012-05-04
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEVIO SANATORINĖS MOKYKLOS LIKVIDAVIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PRATĘSIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „VERSERMA“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „VITATELA“ Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO ĮKAINIŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS PATVIRTINIMO Viešoji įstaiga Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras 2012-05-04
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMU NR. TS – 110 PATVIRTINTO MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2-AJAM NOTARO BIURUI Temlianceva Olga 2012-05-04