Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti V.TS-161 Tarybos sprendimai Dėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo. V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti V.TS–139 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinė įstatų panaikinimo V. Komisarenkienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–149 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių sąrašo ir etatų skaičiaus normatyvų patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–128 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–140 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–150 Tarybos sprendimai Dėl atlyginimo dydžio už ugdymą pagal Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą Elektrėnų meno mokykloje nustatymo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-129 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–141 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V. Šimkūnienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–151 Tarybos sprendimai Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–130 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2015-2017 m. patvirtinimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–142 Tarybos sprendimai Dėl Kazokiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos investicinio projekto rengimo ir pritarimo paraiškos t A. Aleksiūnas 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–131 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–143 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo sąrašo patvirtinimo V. Šimkūnas 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–121 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2014 metų veiklos ataskaitai D. Kliucevičienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–132 Tarybos sprendimai Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo administracijos direktoriu G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–136 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gatvėms Krivašiūnų, Jurzdikos k. ir Vievio m. suteikimo A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–122 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–133 Tarybos sprendimai Dėl darbo grupės sudarymo Artūro Žvejo skundams nagrinėti G. Ratkevičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–144 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Alesninkų k., nuomos konkurso V. Šimkūnas 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–123 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–134 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1C (kad. Nr. 7930/0003:250, unik. Nr. 4400-1853-4978) Elektrėnuose nuomos A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–145 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių/vaikų skaičiaus, mokinių skaičiaus vi R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–124 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–135 Tarybos sprendimai Dėl gatvių Balceriškių, Pakalniškių ir Karkučių k. geografinių charakteristikų pakeitimo A. Butrimavičius 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–146 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–94 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizav R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–125 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metams J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–137 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A. Balnys 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–147 Tarybos sprendimai Dėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes org R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–126 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimo J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS–138 Tarybos sprendimai Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo A. Balnys 2015-09-03