Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „VERSLO EKSPERTŲ PAJĖGOS“ Temlianceva Olga 2013-02-19
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų 'Ąžuolyno' pagrindinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Žiogelis' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI LEDO VALYMO MAŠINĄ IR JOS PERDAVIMO PANAUD G. Ratkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Semeliškių vidurinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2012-04-04
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJŲ SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kietaviškių pagrindinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUS Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ TERMINŲ NUSTATYMO 2014 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS „ENERGETIKAS“ 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO Komisarenkienė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Pastrėvio pagrindinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MERUI ATSTOVAUTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS INTERESAMS VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGĖJŲ DALININKŲ SUSIRINKIMUOSE Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių pagrindinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 210 „DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vaikų daželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2010-05-04
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2013-05-02