Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS-8 Tarybos sprendimai Dėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui V. Pruskui R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-79 Tarybos sprendimai Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo tei V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-78 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės be R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-77 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų terito R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-76 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kl R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-75 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-74 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-73 Tarybos sprendimai Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarą R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-72 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-71 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-70 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektr D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-7 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-69 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-67 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-66 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-65 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-64 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-63 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sveikatos įstaigose teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos kainos dydžio patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-62 Tarybos sprendimai Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-61 Tarybos sprendimai Dėl finansinės paramos skyrimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-60 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-6 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-59 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-58 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-57 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 m. darbo plano patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-56 Tarybos sprendimai Dėl tarybos nario delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimo gatvei Vidugirių ir Daučiuliškių kaimuose suteikimo A. Butrimavičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-54 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime A. Balnys 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-53 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą A. Balnys 2015-05-28